Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Võ Văn Thặngthvovanthanghttps://thvovanthang.hcm.edu.vn2069
2 Tiểu Học Nguyễn Thị Nuôithnguyenthinuoihttps://thnguyenthinuoi.hcm.edu.vn1956
3 Tiểu Học Hoàng Hoa Thámthhoanghoathamhttps://thhoanghoatham.hcm.edu.vn1568
4 Tiểu học Trần Văn Danhthtranvandanhhttps://thtranvandanh.hcm.edu.vn1303
5 TIỂU HỌC CẦU XÁNGthcauxanghocmonhttps://thcauxanghocmon.hcm.edu.vn1042
6 Tiểu Học Nhị Xuânthnhixuanhttps://thnhixuan.hcm.edu.vn977
7 Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh thnguyenanninhhttps://thnguyenanninh.hcm.edu.vn917
8 Tiểu Học Tân Xuânthtanxuanhttps://thtanxuan.hcm.edu.vn886
9 Tiểu Học Dương Công Khithduongcongkhihttps://thduongcongkhi.hcm.edu.vn746
10 Tiểu Học Lý Chính Thắng 2thlychinhthang2https://thlychinhthang2.hcm.edu.vn550
11 Trường Tiểu Học Tây Bắc Lânthtaybaclanhttps://thtaybaclan.hcm.edu.vn493
12 Tiểu Học Mỹ Hòathmyhoahttps://thmyhoa.hcm.edu.vn429
13 Tiểu học Trần Văn Mườithtranvanmuoihttps://thtranvanmuoi.hcm.edu.vn390
14 Tiểu học Tam Đông 2thtamdong2https://thtamdong2.hcm.edu.vn378
15 Tiểu Học Ấp Đìnhthapdinhhttps://thapdinh.hcm.edu.vn300
16 TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM KỲ KHỞI NGHĨAthnamkykhoinghiahttps://thnamkykhoinghia.hcm.edu.vn261
17 Tiểu học Xuân Thới Thượngthxuanthoithuonghttps://thxuanthoithuong.hcm.edu.vn223
18 Trường Tiểu học Tam Đôngthtamdonghttps://thtamdong.hcm.edu.vn216
19 Tiểu Học Mỹ Huềthmyhuehttps://thmyhue.hcm.edu.vn195
20 Tiểu Học Nhị Tânthnhitanhttps://thnhitan.hcm.edu.vn179
21 Trường Tiểu Học Trương Văn Ngàithtruongvanngaihttps://thtruongvanngai.hcm.edu.vn178
22 Tiểu Học Ngã Ba Giồngthngabagionghttps://thngabagiong.hcm.edu.vn154
23 Tiểu Học Bùi Văn Ngữthbuivannguhttps://thbuivanngu.hcm.edu.vn154
24 Tiểu Học Thới Tamththoitamhttps://ththoitam.hcm.edu.vn127
25 Tiểu Học Thới Thạnhththoithanhhttps://ththoithanh.hcm.edu.vn26
26 Tiểu Học Tân Hiệpthtanhiephttps://thtanhiep.hcm.edu.vn17

86