Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 16/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 430

Danh sách dữ liệu học sinh các lớp đưa lên hệ thống quản lý giáo dục.

Quý thầy cô lấy dữ liệu kiểm dò, nhập số điện thoại liên lạc gửi lại cho quản trị mạng để cập nhập thông tin theo địa chỉ mail: dominhkhoa1807@gmail.com

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87