Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Chủ nhật, 24/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 382

HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG

Sáng Thứ 7 ngày 23 tháng 9 năm 2017, lúc 8 giờ tại Trường TH Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

Đúng 8 giờ, tất cả các giáo viên chủ nhiệm đã có mặt và dự thi nghiêm túc. Nội cung thi gồm có 3 phần: Thi trắc nghiêm, trả lời tình huống và phần bài viết.

Các thi sinh nghiêm túc làm bài

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164