Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 7/4/2021, 14:47
Lượt đọc: 50

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TRONG NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 1 VÀ 2

Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2 năm học 2021-2022: Tiếp tục sử dụng bộ sách "Chân trời sáng tạo" và bộ sách Tiếng Anh i-Learn Smart Start. (Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

86