Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 3/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 155

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 - NĂM HỌC 2020-2021

XIN QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÒNG XEM KẾ HOẠCH ĐÍNH KÈM

1. Đối tượng tuyển sinh

- Trẻ có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú có sổ thuộc ấp Vạn Hạnh, Trung Chánh 1 và Trung Chánh 2.

- Trẻ lưu trú trước ngày 01/01/2019 thuộc ấp Vạn Hạnh, Trung Chánh 1 và Trung Chánh 2.

2. Hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin nhập học (Theo mẫu của trường).

- Bản sao giấy khai sinh (Sao từ sổ gốc hoặc sao y bản chính).

- Bản sao hộ khẩu (hoặc tạm trú có sổ) không quá 6 tháng.

- Bản chính giấy gọi nhập học.

- Đối với diện lưu trú cần nộp thêm bản chính giấy xác nhận lưu trú.

3. Số lượng tuyển sinh

Tổng số: 178 học sinh, dự kiến chia thành 4 lớp.

Sĩ số bình quân: 44,5 học sinh/lớp.

Trong đó:        

- Thường trú: 160 học sinh.

- Lưu trú: 18 học sinh.

4. Thời gian tuyển sinh

- Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 15/7/2020: Trường nhận danh sách trẻ trong địa bàn theo phân tuyến và phát giấy gọi học sinh nhập học.

- Từ ngày 16/7/2020 đến ngày 07/8/2020: Trường nhận hồ sơ nhập học.

- Ngày 10/8/2020: Công bố kết quả, kết thúc tuyển sinh.

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87