Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 8/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 368

Liên đội phát động đến tất cả các em thiếu nhi đội viên Hội thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2016

 

Thân mời các em vào đường dẫn trang Hội thi "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" để tìm hiểu và đăng ký tham gia dư thi (http://www.eytqvn2016.muctim. com.vn/login/index.php)

 

 

HÌNH ẢNH LIÊN ĐỘI PHÁT ĐỘNG CHO CÁC EM HỌC SINH.

Thầy tổng phụ trách hướng dẫn đến các em.

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86