Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
HỆ THỐNG BÀI GIẢNG BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG ANH
TƯ LIỆU THAM KHẢO
Đang online: 60
Hôm nay : 151
Hôm qua : 115
Tuần này : 759
Tuần trước : 577
Tháng này : 24,370
Tháng trước: 33,174
Tất cả : 316,301

86