Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ hai, 1/3/2021, 20:51
Lượt đọc: 93

MInh chứng giới thiệu trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Vui lòng nháy chọn vào dòng chữ "Video clip minh chứng giới thiệu nhà trường" ở phía dưới để xem đoạn phim. Trân trọng cảm ơn!

Tác giả: admin

86