Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 3/9/2021, 22:18
Lượt đọc: 723

DANH SÁCH ĐƯỜNG LINK HỌC TRỰC TUYẾN CỦA CÁC LỚP

QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÒNG VÀO ĐƯỜNG LINK CỦA LỚP ĐỂ THAM GIA HỌC TRỰC TUYẾN

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

86