Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ tư, 1/9/2021, 8:39
Lượt đọc: 219

DANH SÁCH GIÁO VIÊN - SỐ ĐIỆN THOẠI - EMAIL LIÊN HỆ NĂM HỌC 2021-2022

Quý phụ huynh của nhà trường vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn để tham gia học trực tuyến.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164