Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 31/8/2021, 19:1
Lượt đọc: 552

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 - NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH LỚP 1 VÀ LINK NHÓM ZALO CỦA CÁC LỚP

LỚP 1. 1 - HỌC BÁN TRÚ - GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ MINH HIẾU

LINK NHÓM ZALO LỚP: https://zalo.me/g/jnkdmt455

 

LỚP 1. 2 - HỌC BÁN TRÚ - GIÁO VIÊN: LÊ THỊ THÚY LOAN

LINK NHÓM ZALO LỚP: https://zalo.me/g/szzqfi153

 

LỚP 1. 3 - HỌC BÁN TRÚ - GIÁO VIÊN: NGUYỄN NGỌC THÚY QUỲNH

LINK NHÓM ZALO LỚP: https://zalo.me/g/wfolir566

 

LỚP 1. 4 - HỌC 2 BUỔI/NGÀY - GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

LINK NHÓM ZALO LỚP: https://zalo.me/g/eucehk561

 

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

86