Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 1/7/2021, 18:24
Lượt đọc: 526

DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN PHỤ HUYNH HỌC SINH LÀM THỦ TỤC TUYỂN SINH LỚP 1

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp nên nhà trường đã phân bố thời gian làm thủ tục nhập học cho học sinh lớp 1 (In mốc thời gian trong giấy gọi nhập học đã phát cho phụ huynh học sinh) nên đề nghị phụ huynh đi đúng thời gian quy định. Trân trọng!

DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH BUỔI SÁNG NGÀY THỨ HAI 5/7/2021

DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH BUỔI CHIỀU NGÀY THỨ HAI 5/7/2021

DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH BUỔI SÁNG NGÀY THỨ BA 6/7/2021

 

DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH BUỔI CHIỀU NGÀY THỨ BA 6/7/2021

DANH SÁCH VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH BUỔI SÁNG NGÀY THỨ TƯ 7/7/2021

 

 

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88