Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 4/5/2021, 9:16
Lượt đọc: 338

ĐỀ ÁN "DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN TOÁN, KHOA HỌC, TIẾNG ANH TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH ANH VÀ VIỆT NAM" TẠI TRƯỜNG THCS TRUNG MỸ TÂY 1

Xin quý phụ huynh vui lòng xem Công văn số 1219/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164