Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 1/6/2021, 8:50
Lượt đọc: 147

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

 

 

THÔNG  BÁO

 (V/v Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022)

 

Căn cứ Kế hoạch số 2864/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 – 2022;

Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa xây dựng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1 của trường năm học 2021 – 2022 như sau:

  1. Yêu cầu và nguyên tắc

Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số số 2864/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 – 2022.

Huy động 100% trẻ 6 tuổi trong diện đi học (sinh năm 2015) đang cư ngụ trên địa bàn theo phân tuyến do Ban Chỉ đạo công tác tuyển sinh của huyện quy định vào học lớp 1. Đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Không nhận học sinh học sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài huyện.

Thực hiện tuyển sinh công khai, nghiêm túc, công bằng, khách quan. Công khai niêm yết đầy đủ kế hoạch tuyển sinh, các thông tin cần thiết tại bảng thông báo và trên trang thông tin điện tử (https://thnamkykhoinghia.hcm.edu.vn) của nhà trường.

Đẩy mạnh tổ chức học tiếng Anh ngay từ lớp 1 theo Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2025. Tổ chức làm quen tiếng Anh cho học sinh lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và lộ trình riêng của Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Điều kiện thu nhận

2.1. Đối tượng tuyển sinh

- Trẻ có hộ khẩu thường trú và tạm trú có sổ thuộc ấp Vạn Hạnh, Trung Chánh 1 và Trung Chánh 2.

- Trẻ lưu trú trước ngày 01/01/2020 thuộc ấp Trung Chánh 1 và Trung Chánh 2.

2.2. Hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin nhập học (Theo mẫu của trường).

- Bản sao giấy khai sinh (Sao từ sổ gốc hoặc sao y bản chính).

- Bản sao hộ khẩu (hoặc tạm trú có sổ) không quá 6 tháng.

- Bản chính giấy gọi nhập học.

- Đối với diện lưu trú cần nộp thêm bản chính giấy xác nhận lưu trú.

2.3. Số lượng tuyển sinh

Tổng số: 256 học sinh, dự kiến chia thành 6 lớp học 2 buổi/ ngày (có bán trú).

Sĩ số bình quân: 43 học sinh/lớp.

Trong đó:        

- Thường trú: 194 học sinh (Vạn Hạnh: 79; Trung Chánh 1: 59; Trung Chánh 2: 56) .

- Lưu trú: 62 học sinh (Trung Chánh 1: 39; Trung Chánh 2: 23).

3. Thời gian tuyển sinh

- Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 30/6/2021: Ủy ban nhân dân xã Trung Chánh, nhân viên chuyên trách phổ cập xã lập danh sách trẻ theo phân tuyến, Hiệu trưởng nhận danh sách trẻ trong địa bàn theo phân tuyến và phát Giấy gọi học sinh nhập học.

- Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/7/2021: Trường nhận hồ sơ nhập học lớp 1.

- Ngày 02/8/2021: Công bố kết quả, kết thúc tuyển sinh.

Trên đây là Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022 của trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 

 

 

 

 

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87