Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 4/6/2021, 0:0
Lượt đọc: 136

THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG

Quý phụ huynh vui lòng tham khảo "Hướng dẫn đăng ký trực tuyến tuyển sinh 6" của trường THCS Nguyễn An Khương

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87