Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 9/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 1211

Học sinh tựu trường năm học 2016-2017

Tất cả học sinh tập trung về trường sáng thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2016 để xem danh sách lớp. Ngày 16 tháng 8 đi học theo buổi: sáng 6g45 đến 10g00; chiều 12g45 đến 16g00.

Tin cùng chuyên mục

86