Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
CHUYÊN MÔNDẠY TRỰC TUYẾN 2019-2020
CHI BỘ
Đang online: 4
Hôm nay : 175
Hôm qua : 205
Tuần này : 723
Tuần trước : 723
Tháng này : 27,009
Tháng trước: 24,149
Tất cả : 329,957

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87