Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 11/1/2022, 16:31
Lượt đọc: 25

THÔNG BÁO THỜI GIAN KIỂM TRA TRỰC TUYẾN CUỐI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021-2022

Quý phụ huynh học sinh khối lớp 3, 4, 5 vui lòng xem thời gian kiểm tra Cuối học kỳ 1 - Năm học 2021-2022 để nhắc nhở học sinh chuẩn bị kiểm tra trực tuyến theo hướng dẫn của giáo viên.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87