Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 4/11/2021, 0:0
Lượt đọc: 22

THỰC HIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT - NĂM HỌC 2021-2022

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và thực hiện đề án "Thanh toán không dùng tiền mặt" nên trong năm học 2021-2022, nhà trường sẽ áp dụng hình thức thu không sử dụng tiền mặt các khoản tiền học sinh phải đóng cho nhà trường thông qua hệ thống kênh thu hộ SSC, thanh toán bằng mã thanh toán SSC ID do nhà trường cung cấp.

Link hướng dẫn thanh toán: https://hocphi.thessc.vn

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164