Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ sáu, 3/9/2021, 22:14
Lượt đọc: 262

DANH SÁCH LỚP 1 - ĐỢT 2

QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÒNG XEM DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐỂ KẾT NỐI VỚI NHÓM ZALO CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 1

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

86