Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ năm, 3/6/2021, 10:32
Lượt đọc: 104

KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP VÀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

1. Đối tượng tuyển sinh

- Trẻ có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú có sổ thuộc ấp Vạn Hạnh, Trung Chánh 1 và Trung Chánh 2.

- Trẻ lưu trú trước ngày 01/01/2020 thuộc ấp Trung Chánh 1 và Trung Chánh 2.

2. Hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin nhập học (Theo mẫu của trường).

- Bản sao giấy khai sinh (Sao từ sổ gốc hoặc sao y bản chính).

- Bản sao hộ khẩu (hoặc tạm trú có sổ) không quá 6 tháng.

- Bản chính giấy gọi nhập học.

- Đối với diện lưu trú cần nộp thêm bản chính giấy xác nhận lưu trú.

3. Số lượng tuyển sinh

Tổng số: 256 học sinh, dự kiến chia thành 6 lớp học 2 buổi/ngày (có bán trú )

Sĩ số bình quân: 43  học sinh/lớp.

Trong đó:        

- Thường trú: 194 học sinh (Vạn Hạnh: 79; Trung Chánh 1: 59; Trung Chánh 2: 56).

- Lưu trú: 62 học sinh (Trung Chánh 1: 39; Trung Chánh 2: 23).

4. Thời gian tuyển sinh

- Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 30/6/2021: Trường nhận danh sách trẻ trong địa bàn theo phân tuyến và phát giấy gọi học sinh nhập học.

- Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/7/2021: Trường nhận hồ sơ nhập học lớp 1.

- Ngày 02/8/2021: Công bố kết quả, kết thúc tuyển sinh.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164