Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 5/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 351

NGHI THỨC ĐỘI CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2018 - 2019

Sáng ngày 03/03/2019, trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã tham gia hội thi nghi thưc đội cấp huyện.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87