Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.
Thứ ba, 8/11/2016, 0:0
Lượt đọc: 370

Ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

       Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2016, Tập thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên - Học sinh Liên đội Tiểu học  Nam Kỳ Khởi Nghĩa hưởng ứng thư kêu gọi của Công Đoàn ngành GD TP.HCM  ủng hộ đồng bào các tĩnh miền Trung bị lũ lụt.          Tổng số tiền các lớp đóng góp là: 7.264.000 đ

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86